Oferuję szkolenia:

  1. Z praktycznego użycia gaśnic:
  • każdy z uczestników ma do opróżnienia gaśnicę samochodową
  • dodatkowo na każdą grupę do opróżnienia są różne typy gaśnic
  1. Z zakresu pierwszej pomocy:
  • pośredni masaż serca i sztuczne oddychanie (fantom)
  • nagłe wypadki itp.
  1. Z zakresu bhp:
  • wstępny instruktaż
  • szkolenia okresowe