Dokumentacja

Pomagam ogarnąć tematy związane z:

  • Aktami osobowymi i dokumentacją pracowniczą.
  • Oceną ryzyka zawodowego.
  • Harmonogramami oraz różnymi regulaminami (np. IBWR).
  • Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i innymi opracowaniami ppoż.
  • Planami graficznymi i ewakuacyjnymi
  • Stanem bezpieczeństwa w firmie zarówno od strony ochrony pożarowej jak i bhp.
  • i wszystkim innym, na co nie masz czasu i… cierpliwości.