Pomagam ogarnąć tematy związane z:

  • Aktami osobowymi
  • Oceną ryzyka zawodowego
  • Harmonogramami, regulaminami itp.
  • Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Planami graficznymi i ewakuacyjnymi
  • Stanem bezpieczeństwa w firmie
  • i wszystkim innym, na co nie masz czasu i… cierpliwości